CURRICULUM VITAE

Jag är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1987 och har mer än 35 års yrkeserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från domstol och advokatbyrå.

Utbildning

Jur. kand., Lunds universitet 1979  

Arbetslivserfarenhet

Advokatfirman Ahlberg, advokat och ägare -2014 –

Advokatfirman Lindahl – 2008-2014
Advokat och delägare

Advokatfirman Antonson & Partners – 2003 – 2008
Advokat och delägare

Advokatfirman Linse & Wirgin – 1988 – 2003
Advokat och delägare

Advokatfirman Vinge – 1984 – 1988
Biträdande jurist, Advokat

Egen juridisk byrå – 1982 – 1984
Jurist

Trelleborgs tingsrätt – 1979 – 1982
Tingsnotarie

Erfarenhet

Ann Christine är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1987 och har över 35 års yrkeserfarenhet av juridiskt arbete från domstol och advokatbyrå.

Hon arbetar med tvistlösning; särskilt tvister avseende entreprenadjuridik och fastighetsrätt. Hon har bland annat biträtt kommuner, statliga bolag, privata fastighetsbolag och byggbolag. Hon åtar sig även uppdrag som försvarare i EKO-mål såsom skatte- och bokföringsbrott, samt mutbrott och s.k insiderbrott.

Hon är specialiserad inom entreprenadjuridik, konsult- och fastighetsrätt – särskilt processer och skiljeförfaranden. Hon har i mer än 30 år handlagt tvister gällande såväl små som stora byggprojekt såsom flerbostadshus, multiarenor, och ombyggnad av flygplatser. Hon har i sitt arbete hanterat frågor gällande standardkontrakten AB 04, ABT 06 och ABK 09 såväl gällande förebyggande rådgivning, upprättande och tolkning av avtal, som processer vid domstol och inför skiljemän samt inför överbesiktningsnämnd. Hon har inom området också innehaft uppdrag som skiljeman. Hon har hanterat ett flertal skadeståndsprocesser och också när det gäller dessa uppträtt som ombud inför domstol, bland annat gällande konsultansvar. I samband med skadeståndsprocesserna har hon hanterat ett stort antal försäkringsjuridiska frågor. Hon har uppträtt vid tvister gällande försäljning av fast egendom och har hanterat ett flertal hyres- och arrendetvister av kommersiell natur och uppträtt vid relevant domstol/myndighet.

Hon är medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt och Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund.

Hon har genomgått åtskilliga kurser i allmän civilrätt, processrätt, entreprenadrätt och konsultansvar och går fortlöpande kurser för att följa rättsutvecklingen och förändringar i standardavtalen. Hon har även själv vid flera tillfällen hållit utbildning i entreprenadjuridik på uppdrag av klientföretag, Byggkeramikrådet och fristående utbildningsföretag.

Slutligen åtar hon sig även uppdrag som skiljeman och medlare.

språkkunskaper

Svenska, engelska och danska