Advokat Ann-Christine Ahlberg

Ann Christine är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1987 och har mer än 35 års yrkeserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från domstol och advokatbyrå. Hon har biträtt bl.a. kommuner, statliga bolag och stora privata byggbolag.

Ann-Christine är specialiserad inom entreprenadjuridik, konsult- och fastighetsrätt – särskilt processer och skiljeförfaranden. Hon har handlagt tvister gällande stora byggprojekt såsom flerbostadshus, multiarenor, och ombyggnad av flygplatser.

Hon åtar sig även uppdrag som skiljeman och medlare.

Slutligen åtar hon sig uppdrag gällande EKO-mål, såsom skatte- och bokföringsbrott, samt mutbrott och s.k insiderbrott.