Telefon: 0709 - 89 65 01
Content here.

Ann-Christine Ahlberg, Advokat

Ann-Christine är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1987 och har mer än 30 års yrkeserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från domstol och advokatbyrå.
Ann-Christine arbetar sedan ca 15 år huvudsakligen med entreprenadjuridik och fastighetsrätt. Hon har biträtt såväl beställare, såsom kommuner och fastighetsbolag, som stora och små entreprenadföretag.
Back to Top